1) Kategoria „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”

 2) Kategoria „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”

3) Kategoria „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich”

4) Kategoria „Dziennikarz Ziem Górskich”

5) Kategoria „Polityk/Samorządowiec Ziem Górskich”

6) Kategoria „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”

7) Kategoria „Osobowość Ziem Górskich”

8) Kategoria "Sportowiec Ziem Górskich"